Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Retouren

 • Retourzendingen dienen vergezelt te zijn van een kopie van de factuur.
 • Indien u nalaat om een kopie van de factuur of pakbon mee te sturen ontstaat er vertraging in het proces en volgen er onnodige kosten, welke wij in rekening zullen brengen.
 • Incomplete artikelen, die in andere of beschadigde verpakking worden aangeleverd, komen niet in aanmerking voor creditering.
 • Goederen die niet meer courant zijn of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, kunnen niet worden retour genomen. Dit geldt tevens voor de aangebroken verpakkingen.

Een volledig ingevuld retourformulier dient u mee te sturen met de artikelen.

Vrachtretour

Goederen die via vrachtvervoer worden bezorgd vallen niet onder de normale leveringen alsmede daardoor niet onder de normale retourzendingen. Koper dient altijd contact op te nemen met ACS Campershop voor toestemming van retourzending van de zogenoemde vrachtverzendingen.

Garantie

Reclamaties en verzoeken voor garantie worden alleen gehonoreerd indien ACS Campershop in staat is gesteld zich vooraf op de hoogte te stellen van de aard en het bedrag van de schade.
Onze verplichting beperkt zich tot het herleveren van het betreffende product. Creditering zal slechts plaatsvinden indien deze zaken in dezelfde staat retour worden gezonden als zij bij levering door de verkoper geleverd zijn.
Ter informatie: De retourzendingen dienen gefrankeerd te worden opgestuurd naar ACS Campershop Indien ze ongefrankeerd worden opgestuurd zullen deze geweigerd worden. De verzendkosten van het retour zenden naar de klant zijn voor rekening van ACS Campershop.

Voordat wij een retourzending beoordelen dient u zorgt te dragen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Artikelen dienen recent bij ACS Campershop besteld te zijn
 • Artikelen dienen niet ouder te zijn dan 3 maand
 • Artikelen dienen onbeschadigd te zijn
 • Artikelen dienen compleet te zijn
 • Artikelen dienen origineel verpakt te zijn
 • Op de originele verpakking mag niet geplakt en/of geschreven zijn
 • Speciale bestellingen worden niet retour genomen
 • Retourzendingen dienen transportveilig verpakt te zijn

ACS Campershop is niet verantwoordelijk voor het zoek raken en/of hebben van transportschade aan de aangeboden artikelen.

ACS Campershop

E-Mail: info@acscampershop.nl